Menu

Výstavy

Výstavy

Termíny výstavy: 28. 4. - 27. 5. 2012

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Ondřeje Kočára a dřevěných plastik Vlastimila Dvořáka

 

Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
 

Vzhledem k vlastnímu vybavení panely a podstavci může galerie V-ATELIER TIŠNOV uspořádat po dohodě výstavu i v jiných vhodných prostorách (informace Mgr. Jan Vaščák - GSM: 737 712 360)