Koláž obrazů

Galerie V-ATELIER

Galerii V-ATELIER založil v lednu 1991 Mgr. Jan Vaščák.

Cílem je prezentace a prodej děl umělců z České republiky i zahraničí v širokém spektru nabídky – obrazy, grafiky, keramika, sklo, plastiky, šperky.

  • Galerie V-ATELIER nabízí stálou výstavu, prodej, zprostředkování a zadávání uměleckých děl a děl užitého umění žijících i nežijících umělců.
  • Galerie V-ATELIER pravidelně aktualizuje prodejní nabídku uměleckých děl.
  • Galerie V-ATELIER zasílá díla z aktuální nabídky také formou poštovní dobírky, v aktuální nabídce jsou díla s uvedenou cenou.
  • Galerie V-ATELIER nabízí doplňkovou službu – paspartování.

AKTUALITY – NOVÉ NABÍDKY

18. 9. 2023 Nový autor Vlastimil Peška
11. 9. 2023 Doplněna nabídka obrazů Petra Lichtenberga
7. 9. 2023 Doplněna nabídka obrazů Evy Londinové
28. 8. 2023 Galerii V-ATELIER najdete také na Facebooku
20. 8. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jaroslava Sklenáře a Zdeňky Burgetové, a.m.
19. 8. 2023 Fotografie z výstavy obrazů Jaroslava Sklenáře
16. 8. 2023 Doplněna nabídka obrazů nežijících autorů Ladislava Kotase, Marie Jaňourové, M. Bujakovského a Maxe Švabinského, doplněna rozšiřující nabídka obrazů
15. 8. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jaroslava Sklenáře a nežijících autorů Ladislava Boťanského, Bedřicha Valy a Libora Müllera
27. 7. 2023 Nová autorka kovových šperků Zuzana Melckenbeeck Vysoká
20. 7. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jiřího Kristena
17. 7. 2023 Doplněna nabídka obrazů Přemysla Povondry
9. 7. 2023 Doplněna nabídka obrazů Libuše Müllerové, Jiřího Kristena a Ivana Kulheima
8. 7. 2023 Doplněna nabídka obrazů Svatopluka Drápala, Elišky Matoušové a Jana Odvárky
5. 7. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jany Zwinsové, Libuše Müllerové, Miroslava Lebedy a Václava Macha-Koláčného, nový autor Ondřej Janda
26. 6. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jiřího Petra, nový autor Richard Náhlovský
19. 6. 2023 Doplněna nabídka obrazů Marie Veselské a Evy Malkovské
15. 6. 2023 Zveřejněna pozvánka na výstavu "Mýty severu"
29. 5. 2023 Doplněna nabídka obrazů Ivana Kulheima, Viktora Zakrynycného a Marie Ondrové
28. 5. 2023 Výstava Vysočina v obrazech je prodloužena do 2. 7. 2023
8. 5. 2023 Fotografie z výstavy Vysočina v obrazech
26. 4. 2023 Doplněna nabídka obrazů Jany Brané, Vlasty Švejdové, Kubíka, Edity Mrázkové a Ilony Baďurové
21. 4. 2023 Nová autorka Alena Svobodová, doplněna nabídka obrazů Jiřího Kristena
9. 4. 2023 Zveřejněna pozvánka na výstavu
1. 4. 2023 Doplněna nabídka obrazů Ladislava Maria Wagnera
˄