Menu

Výstavy

Výstavy

Termíny výstavy: 6. 9. - 28. 9. 2008

Fotografie z vernisáže výstavy obrazů Viktora Zakrynyčnéhodřevěných plastik Petra Groha

 

Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
 

Vzhledem k vlastnímu vybavení panely a podstavci může galerie V-ATELIER TIŠNOV uspořádat po dohodě výstavu i v jiných vhodných prostorách (informace Mgr. Jan Vaščák - GSM: 737 712 360)