Výstava obrazů Ivana Kulheima a keramiky Petra Jurníčka

Termíny výstavy: 1. 9. - 30. 9. 2012

Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž
˄