Libor Šmejkal

Malíř Libor Šmejkal hledá a vyvažuje ve svých obrazech harmonii vizuální a kompoziční s vnitřní harmonií pocitovou a emoční. To platí jak pro čistě přírodní motivy, tak i pro figurální nebo kombinace obojího. Cílem tvorby není vytvářet mezi obrazem a divákem vzájemné napětí a konfrontaci, ale maximální souznění duší.

Aktuální nabídka

Hra světel

Název: Hra světel

Technika: olej, plátno

Rozměr: 60 x 100

Cena: 8 500,- Kč


Ukázky z tvorby

Barevné léto

Název: Barevné léto

Technika: olej, plátno

Rozměr: 95 x 60

Luční kvítí

Název: Luční kvítí

Technika: olej, plátno

Rozměr: 60 x 90

˄