Miroslav Koupil

Malíř, sochař a ilustrátor Miroslav Koupil se vydal ve své tvorbě na cestu hledání. Dílo v jeho pojetí má vést člověka k přemýšlení o sobě, životě, světě a místem v něm. Má přinášet poselství a vyprávět příběh. Náměty vychází z biblických příběhů inspirovaných Novým zákonem a hledají vztah člověka a Boha v duchu realistického expresionismu s prvky imaginace.

Ukázky z tvorby – díla již nejsou k dispozici

Klanění pastýřů

Název: Klanění pastýřů

Technika: olej, plátno

Rozměr: 80 x 80

Zvěstování

Název: Zvěstování

Technika: olej, plátno

Rozměr: 100 x 80

Kristus v Emauzích

Název: Kristus v Emauzích

Technika: olej, plátno

Rozměr: 60 x 70

Večeře v Emauzích

Název: Večeře v Emauzích

Technika: olej, plátno

Rozměr: 80 x 100

Večeře v Emauzích II.

Název: Večeře v Emauzích II.

Technika: olej, plátno

Rozměr: 70 x 80

Poutníci do Emauz

Název: Poutníci do Emauz

Technika: olej, sololit

Rozměr: 80 x 70

Proroci

Název: Proroci

Technika: olej, plátno

Rozměr: 80 x 80

Poslední večeře

Název: Poslední večeře

Technika: olej, plátno

Rozměr: 90 x 140

Kristus s dětmi

Název: Kristus s dětmi

Technika: olej, plátno

Rozměr: 100 x 100

Horské kázání

Název: Horské kázání

Technika: olej, plátno

Rozměr: 100 x 80

Svatý František

Název: Svatý František

Technika: olej, plátno

Rozměr: 100 x 70

Křížová cesta I.

Název: Křížová cesta I.

Technika: olej, plátno

Rozměr: 70 x 80

Kristus

Název: Kristus

Technika: olej, plátno

Rozměr: 50 x 35

Malá Madona

Název: Malá Madona

Technika: olej, sololit

Rozměr: 50 x 40

˄