Pavel Hřebíček - bronzová plastika

Ukázky z tvorby – díla již nejsou k dispozici

bronzová plastika
bronzová plastika
bronzová plastika
˄